KoncesjeW tym dziale znajdą Państwo informacje na temat:
 • podmiotów, które posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu zimnego i ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w Polsce,
 • podmiotów, które złożyły wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu zimnego i ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w Polsce,
 • zasad przyznawania koncesji.
Ponad to zachęcamy również do zapoznania się z:
  • treścią Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze,
  • mapami koncesyjnymi.
                                                                                                                                      

ZESTAWIENIE PODMIOTÓW, KTÓRE POSIADAJĄ KONCESJE NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ŁĄCZNIE KONWENCJONALNEGO I NIEKONWENCJONALNEGO (SHALE GAS)* W POLSCE**

Wg stanu na dzień 1 sierpnia 2014 r. (ŁĄCZNIE 72 KONCESJI)

  1. Chevron Corporation (inwestor): 2. PGNiG S.A.
 • 12 koncesji.
3. PKN Orlen S.A.:  4. Grupa LOTOS S.A.:  5. PETROLINVEST S.A. (inwestor):
 • Silurian Sp. z o.o. – 2 koncesji;
 • ECO Energy 2010  Sp. kom. – akc. Sp. z o.o. – 4 koncesje.
6. Wisent Oil &Gas Plc: 7. San Leon Energy Plc:
 • Liesa Energy Sp. z o.o. – 1 koncesje;
 • Gora Energy Resources – 1 koncesja;
 • San Leon Czersk Sp. z o.o. – 1 koncesje;
 • San Leon Praszka Sp. z o.o. – 1 koncesje;
 • San Leon Rawicz Sp. z o.o. – 1 koncesje;
 • San Leon Wschowa Sp. z o.o. – 1 koncesje;
 • Braniewo Energy Sp. z o.o. – 1 koncesja;
 • Baltic Oil&Gas Sp. z o.o. - 2 koncesje
 • South Prabu ty LLP Spółka z o.o. - 1 koncesja
 • Olesnica LLP Spółka z o.o- 1 koncesja
 • Aurelian Oil & Gas Poland Sp. z o.o. - 2 koncesje
8.  San Leon Energy PLC / LNG Energy LTD
 • Joyce Investemtns Sp. z o.o. – 1 koncesja;
9. ConocoPhilips B.V. :
 • Lane Energy Poland Sp. z o.o. 3 koncesje.
10. Moorfoot Trading Limited
 • Lane Energy Exploration Poland Sp. z o.o. - 3 koncesje
11. Cuadrilla Resources Limited
 • Cuadrilla Poland Sp. z o.o. - 1 koncesje
12. BNK Petroleum :
 • Indiana Investments Sp. z o.o.  – 2 koncesje;
13. BNK Poland Holdings B.V. Kaynes Capital S.a.r.l.
 • Saponis Investments Sp. z o.o.  – 1 koncesje.
14. Mac Oil Spa:
 • Mac Oil (Poland) Sp. z o.o. - 1 koncesja.
15. Basgas Pty Ltd: 16. EurEnergy Resources:
 • Baltic Energy Resources - 1 koncesja
  Adobe-PDF ikonka

Zestawienie podmiotów posiadających koncesje dotyczące gazu z łupków

Adobe-PDF ikonkaZestawienie koncesji dotyczących gazu z łupków (stan na dzień 01.08.2014 r.).  .

***

* Zestawienie nie dotyczy podmiotów które:
 • posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie tylko konwencjonalnych złóż węglowodorów
 • posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu pokładów węgla (CBM)
 • posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie niekonwencjonalnych złóż gazu typu „tight gas”.
** Źródło Ministerstwo Środowiska