Przesiewanie kruszyw
Usługi

Przesiewanie kruszyw – wpływ wielkości ziaren na produkcję

Problem z nierównymi rozmiarami ziaren jest znany osobom pracującym w przemyśle kruszyw, ale rzadko zastanawiamy się, jak duży wpływ mają te ziarna na przebieg procesu produkcyjnego. Okazuje się, że pożądana wielkość ziarna jest jednym z decydujących czynników, nie tylko w zakresie przeznaczenia kruszywa, ale przede wszystkim sposobu jego wytwarzania.

Ogólna idea jest taka, że ​​im mniejszy jest rozmiar kruszywa, tym bardziej potrzebujemy specjalistycznego sprzętu do jego produkcji. Produkcja kruszywa rozpoczyna się zazwyczaj od 800 mm kawałków śrutowanego materiału. Jedna kruszarka może zmniejszyć rozmiar tylko o określoną ilość. Na przykład wytwarzany piasek jest bardzo drobnym produktem o wysokich wymaganiach jakościowych.

Mimo że wszystkie procesy zachodzące w trakcie kruszenia skutkują rozdrabnianiem kruszywa, te drobne cząstki nie muszą koniecznie spełniać specyfikacji dla wytworzonego piasku i jego pożądanej specyfikacji. Dlatego potrzebne jest dodatkowe przesiewanie kruszyw, aby spełnić te wymagania. Obecnie produkowany piasek jest szansą biznesową dla wielu zakładów w dobie gwałtownej urbanizacji. Dlatego coraz więcej producentów kruszyw poszukuje możliwości dodania go do swojej oferty asortymentowej.

Jaką rolę pełni przesiewanie kruszyw w różnych przedsięwzięciach?

Kruszywa o większych rozmiarach ziarna wymagają mniej sprzętu, dlatego są produkowane częściej niż produkty drobniejsze. Przesiewanie kruszyw to proces, który ma ogromne znaczenie dla ekonomiki wielu przedsięwzięć. Zapotrzebowanie na różne kruszywa różni się w zależności od lokalnych potrzeb i poziomu rozwoju. Niektóre kraje mają rosnącą populację, a ich miasta znacznie się rozwijają. Kraje te budują dużo nowej infrastruktury, na przykład drogi i nowoczesne budynki mieszkaniowe i biurowe. Górna warstwa drogi asfaltowej składa się głównie z drobnego kruszywa, ale ta warstwa ma tylko około 15 centymetrów grubości. Pod nią znajduje się ogromna ilość materiału bazowego. Z tego powodu bardzo ważną rolę odgrywa dobór urządzeń kruszących i przesiewających; gdy znane są właściwości źródła materiału.

Inaczej sytuacja wygląda w krajach rozwiniętych, gdzie większość infrastruktury jest już zbudowana. Kruszywa są tam wykorzystywane głównie do konserwacji i odnawiania nawierzchni istniejącej sieci drogowej. W takim przypadku potrzebne są tylko wysokiej jakości kruszywa drobne i grube. Niektóre kraje wprowadziły surowe przepisy dotyczące stosowania piasku naturalnego, co z kolei stwarza zapotrzebowanie na kruszywo o drobniejszym uziarnieniu: wytworzony piasek, który musi spełniać bardzo surowe specyfikacje, a przesiewanie kruszyw musi być przeprowadzone z dużo wyższą precyzją. Przy rozpoczynaniu działalności w produkcji kruszyw należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Decyzja o tym, jakie rozmiary ziaren są najlepszą opcją dla Twojej firmy, wymaga dokładnego rozważenia.

Przesiewanie kruszyw — fakty dotyczące wielkości ziaren

Najpopularniejszymi klasami kruszywa są:

  • kruszywo grube,
  • kruszywo drobne,
  • piasek przemysłowy.

Kruszywa mieszane, zwane również materiałem bazowym, składają się z różnych mieszanek tych trzech. Termin „wielkość ziarna” służy do klasyfikacji tych kruszyw na podstawie wielkości ziaren skał w materiale.

Przesiewanie kruszyw jest najskuteczniejszym sposobem oddzielania i segmentacji tych klas i frakcji.

Kruszywo grube to materiał o większym uziarnieniu, zwykle od 10 mm do 32 mm. Jednym z najbardziej znanych rodzajów kruszywa grubego jest kamień balastowy. Podczas gdy grube kruszywo jest zwykle stosowane w betonie gotowym, najczęstszym zastosowaniem kamienia podsypkowego są podtorza kolejowe. Z tego powodu kamień balastowy nazywany jest również „podsypką kolejową”.

Kruszywo drobnoziarniste ma niewielkie uziarnienie, zwykle poniżej 8 mm i jest używane do produkcji betonu asfaltowego i gotowego do mieszania. Kruszywo drobne ma różne podklasy, które zależą od końcowego zastosowania kruszywa.

Piasek przemysłowy jest wytwarzany w procesie przemysłowym, który ma określone parametry dla produktu. Jego wielkość ziarna jest zwykle mniejsza niż 5 mm. Proces produkcji piasku musi być starannie zaprojektowany, aby zapewnić wysoką i stałą jakość produktu. Konsystencja jest ważna, ponieważ właściwości piasku mają duży wpływ na właściwości produktu, do którego jest używany. Produkowany piasek jest najczęściej wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości betonu używanego w budynkach lub betonu asfaltowego.

Komu zlecić nałożenie powłoki ceramicznej?

Previous article

You may also like