Praca i kariera

Warunki obniżenia pensji przez pracodawcę w dobie pandemii

Spadek obrotów firmowych, które mają związek z pandemią, są wystarczającym argumentem dla przedsiębiorcy, aby obniżyć pensje pracownikom. Antykryzysowa tarcza umożliwia nawet 50-procentowe zmniejszanie wynagrodzeń.

Czym jest tarcza antykryzysowa oraz jakie daje możliwości na obniżenie pensji

Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na otaczający nas świat. Jedną z gałęzi prawa, która uległa ze względu na to największym zmianom, jest z pewnością prawo pracy. Koronawirus znacząco utrudnił działalność wielu przedsiębiorcom. Wprowadzone uregulowania dają pewne przywileje zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Więcej na ich temat przeczytasz pod adresem https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-pracy/prawa-i-obowiazki-pracownika-i-pracodawcy-a-koronawirus/.

Wprowadzona od początku kwietnia tarcza to zbiór rozwiązań, które dają pracodawcom podstawy do obniżki pensji. Mogą oni dodatkowo starać się o uzyskanie dofinansowania na pokrycie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dodatkowo pracodawca ma możliwość skorzystania z jednej z dwóch opcji na obniżenie pensji pracownikom. Tyczą się one firm, które:
– w dalszym ciągu prowadzą działalność – dzięki tarczy mogą obniżać czas pracy oraz jednocześnie obniżać wynagrodzenie o 20 procent. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany wypłacać 40 procent pensji, natomiast państwo dopłaca kolejne 40 proc., lecz nie więcej niż 40 proc. wynagrodzenia licząc ze składkami (czyli 2452,27 zł). Łączna pensja w tym przypadku nie może być niższa niż obecna pensja minimalna (czyli 2600 zł brutto).

– całkowicie wstrzymały swoją działalność – pracodawca, jeśli chce zatrzymać pracowników, ma możliwość obniżenia im pensji do 50 procent, jednak kwota nie może być niższa niż pensja minimalna. Taka sytuacja jest wspierana dzięki wypłaceniu pracodawcy (przez państwo) 50 procent minimalnego wynagrodzenia, łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne (czyli 1533,09 zł)

Opcje te pozwalają na korzystanie przez łącznie 3 miesiące od złożenia wniosku. Jednak czas ten może okazać się wydłużony, jeśli sytuacja związana z koronawirusem w Polsce się przedłuży. Obniżenie pensji pracodawca musi uzgodnić z pracownikami.

Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc

Niższe wynagrodzenia i otrzymanie wsparcia od państwa, następuje poprzez wykazanie przez przedsiębiorcę, że z powodu wirusa w jego firmie doszło do zmniejszenia obrotów.

By otrzymać wsparcie od FGŚP na wynagrodzenia trzeba spełnić następujące warunki:
– wystąpienie spadku obrotów gospodarczych o nie mniej niż 15 procent, który jest obliczony jako stosunek łącznych obrotów w dwóch następujących po sobie miesiącach po 1 stycznia 2020 r. do dnia, który poprzedza dzień złożenia wniosku w zestawieniu z analogicznymi miesiącami z zeszłego roku.
LUB:
– spadek obrotów o 25 procent, obliczany jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca (po 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego, w którym nastąpiło złożenie wniosku, w porównaniu z miesiącem poprzednim.

Oraz dodatkowo :

– nie zaleganie przedsiębiorcy ze zobowiązaniami podatkowymi i składkowymi,
– nie zachodzące wobec przedsiębiorcy przesłanki do ogłoszenia upadłości,

Należy pamiętać, iż dofinansowanie nie przysługuje do tych pensji, które były wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

5 metod na proste oszczędzanie

Previous article

Chcesz zdobyć pracę? Stwórz dobrą historię… o sobie.

Next article

You may also like