Przesiewanie kruszyw
Usługi

Przesiewanie kruszyw – wpływ wielkości ziaren na produkcję

Problem z nierównymi rozmiarami ziaren jest znany osobom pracującym w przemyśle kruszyw, ale rzadko zastanawiamy się, jak duży wpływ mają te ziarna na przebieg procesu produkcyjnego. Okazuje się, że pożądana wielkość ziarna jest jednym z decydujących czynników, nie tylko w zakresie przeznaczenia kruszywa, ale przede wszystkim sposobu jego wytwarzania. Ogólna idea jest taka, że ​​im mniejszy jest rozmiar kruszywa, tym ...

Posts navigation